Przejdź do treści

Historia

W styczniu 1981 roku wojewoda leszczyński wydal zgodę na budowę nowego kościoła przy ulicy Kąkolewskiej.  Władze miejskie wydzieliły z gruntów państwowych, na wieczyste użytkowanie parafii parcelę o powierzchni 1,35 ha.

W związku z tym, że parafia św. Jana rozrosła się w 1979 roku do około 24 tysięcy mieszkańców Kuria Metropolitalna w Poznaniu poleciła troskę o budowę nowego kościoła proboszczowi ks. Kazimierzowi Pietrzakowi.

Dokumentacja projektowa została wykonana przez architektów Mariana Fikusa i Jerzego Gurawskiego, która w czerwcu 1982 roku została zaakceptowana przez Kurię Metropolitalną.

W sierpniu 1982 roku przy spontanicznej, społecznej współpracy parafian rozpoczęto kopać fundamenty.  5maja 1983 roku arcybiskup poznański dr  Jerzy Stroba wmurował w ścianę kościoła kamień węgielny, przywieziony z Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie, przez ks. Kazimierza Pietrzaka.

Dzięki składkom parafian i innych ofiarodawców oraz przy wsparciu Kurii Metropolitalnej – szybko rosły mury świątyni i nierozłącznie z nim budowanego domu parafialno – katechetycznego. Ściany nośne z cegły wykonał zakład murarski Adama Nowaka z Leszna. Konstrukcje stalowe dachu są dziełem „Mostostalu” – Poznań. Powstałą też wolno stojąca dzwonnica. W późniejszym czasie zaplanowano budowę plebanii. Dachy i sygnaturkę – wieżyczkę, pokryto blachą miedzianą (przez zakład M. Tylińskiego z Leszna). W  1989 roku założono w Kościele cała instalację elektryczną, a ściany pomieszczeń otynkowano i wybiałkowano. Prawie całe sklepienie zostało pokryte sosnową boazerią, wstawiono również bramy wejściowe i drzwi wewnętrzne.

Kościół jest o powierzchni 1234 m2, jego plan – wieloboku obejmuje nawę główną ( 726m2),  baptysterium i kaplicę tygodniową (225m2).

Do nawy i kaplicy wchodzi się od strony południowej przez dwie kruchty. Trzecia znajduje się od strony północnej. Marmurowa posadzka w prezbiterium oraz rzeźba św. Antoniego i krzyż na frontowej ścianie dają pozytywny efekt estetyczny.

Z kościołem łączy się bezpośrednio od strony wschodniej dom parafialno – katechetyczny w kształcie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem.

Rok 1990 obfitował w wiele prac wykończeniowych – wylewno posadzkę betonową, montowano ołtarz, ambonę i chrzcielnicę, doposażono wnętrze kościoła w elementy sztuki sakralne. Umieszczono w prezbiterium 5 – metrowy krzyż oraz drewnianą figurę św. Antoniego. Przedstawia ona świętego trzymającego na swej lewej ręce Dzieciątko Jezus, a w prawej chleb. Osadzono również tabernakulum wykonane przez artystę plastyka Jerzego Kurzacza, a  także wnękę do monstrancji i 6 mosiężnych lichtarzy. W prezbiterium stanął granitowy ołtarz, ambona i chrzcielnica.

13 czerwca 1990 roku J. E. ks. Arcybiskup Dr Jerzy Stroba dokonał konsekracji kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego i poświęcił Dom Katolicki.

30 czerwca 1990 roku dokonano erygowania parafii. Proboszczem został mianowany ks. mgr Eugeniusz Grocki, wikariuszem ks. mgr Grzegorz Simon.

15 października 1990 roku Kuria przydzieliła drugiego wikariusza ks. mgr Grzegorza Szkudlarka.

W grudniu 1990 roku zawieszono w kościele obraz olejny 190×120 „Chrystus Król Pokoju”, namalowany   i ofiarowany przez parafianina Władysława Piosickiego. Jest to kopia obrazu 400×200 namalowanego przez Adama Stykę. Oryginał znajduje się w nowym kościele pod takim samym wezwaniem w Warszawie – Praga.

Na początku 1991 roku zostały zawieszone w kościele stacje Drogi Krzyżowe, namalowane przez Jana Podfigurnego.  Drogę  Krzyżową erygował, w dniu 8 marca 1991r. ojciec Czesław, franciszkanin z Osiecznej.  Kamienny, mały ołtarz zamieniono na drewniany, większy. Kolejno w tym samym stylu stanęła drewniana ambona, pulpit lektora, taborety dla celebranta i ministrantów, stolik na kielich oraz chrzcielnica. Meble zaprojektował plastyk mgr Ireneusz Daczka. Wykonał mistrz stolarski Czesław Kaźmierczak.  Wykończona została kaplica chrzcielnica Jej wystrój uzupełniła płaskorzeźba osadzona na tle ściany, przedstawiająca Jana Chrzciciela stojącego w wodach Jordanu. W lewej, wzniesionej  ręce trzyma naczynie, z którego wylewa się woda, prawa, opuszczona jest ku dołowi w geście wskazującym na chrzcielnicę.

W następnych latach istnienia parafii kościół wzbogacił się o cztery konfesjonały wykonane z drewna, ufundowane przez bierzmowaną w parafii młodzież i dzieci komunijne.

Pięknym prezentem na Wielkanoc były pierwsze nowe ławki ufundowane przez parafian z Wilkowa Podlaskiego. Następne 5 zapłacono częściowo z nadwyżki Daniny Diecezjalnej.

W 1994 roku Kościół wzbogacił się o nowy świecznik zaprojektowany przez Pana Daczkę, a wykonany przez Pana Kaźmierskiego.

30 kwietnia 1995 roku w Niedzielę Wielkanocną dzięki hojnym ofiarom parafian zobaczyliśmy nowe tabernakulum, zaprojektowane  i wykonane przez plastyka Ireneusza Daczkę.  Dzięki hojnym ofiarom parafian udekorowane jest ono płaskorzeźbą . Przedstawia ona Jezusa Chrystusa w otoczeniu apostołów, na planie siedmioramiennego świecznika (nawiązanie do Starego Testamentu).

W tymże roku została w Kaplicy została postawiona brakująca ściana i położono posadzkę.

26 maja 1995 roku nasza parafia uzyskała relikwie Św. Antoniego z Padwy.  Natomiast od roku 2002 w kościele są też relikwie świętej Faustyny Kowalskiej, przywiezione z Krakowa Łagiewnik.

W dwudziestą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, w kościele św. Antoniego, ustawiono popiersie Ojca Św. Jana Pawła II.

W 1998 roku na kolumny oddzielające architektonicznie nawę główną od nawy bocznej kościoła nałożone zostały stiuki. Prace te zaprojektował i wykonał autor większości elementów wystroju kościoła, plastyk Ireneusz Daczka.

Dopiero w 2001 roku zainstalowano w kościele trzy żyrandole, które oprócz funkcji użytkowej podnoszą także estetykę świątyni.

Zagospodarowany został teren wokół kościoła. Chodniki zostały wybetonowane, a od strony głównego wejścia ułożona została kostka brukowa. Wysadzono wiele krzewów i roślin ozdobnych.

Wielkim przedsięwzięciem, była budowa mieszkań dla kapłanów pracujących w parafii, co poprawiło niezmiernie warunki mieszkaniowe księży, gdyż do tego czasu mieszkali w salkach katechetycznych, tymczasowo zaadaptowanych na pomieszczenia mieszkalne.

            Księża  proboszczowie i wikariusze

Od początku powstania parafii posługę duszpasterską pełnili:

 • ks. kanonik Eugeniusz Grocki- proboszcz w latach 1990-2003
 • ks. Maciej Grześ- proboszcz w latach 2004-2018
 • ks. Krzysztof Kaczmarek- proboszcz od 2018 roku
 • ks. mgr Grzegorz Simon – wyświęcony w 1987 r. Był w parafii od czerwca 1990r. do czerwca 1997r został przeniesiony do parafii pod wezwaniem św. Rocha w Poznaniu.
 • ks. mgr Grzegorz Szkudlarek – wyświęcony w 1987 r. – w parafii przebywał od października 1990r do czerwca 1994r.
 • ks. mgr Piotr Kłosowski – wyświęcony w 1984r. – w parafii pracował od lipca 1994r. do czerwca 1997 r. i został przeniesiony do parafii w Swarzędzu.
 • ks. mgr Jacek Markowski – wyświęcony w 19985r – był w parafii od sierpnia 1997r. do marca 1999r.
 • ks. mgr Andrzej Drobiński – wyświęcony w 1994 r. W parafii przebywał od lipca 1997r do lipca 2002r. Przeszedł do pracy w parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie.
 • ks. mgr Krzysztof Kruk – wyświęcony w 1999r. W parafii pracował od 20 marca 1999r do sierpnia 2001 r.
 • ks. mgr Krzysztof Borowicz – wyświęcony w 1998 r.- w parafii od dnia 25 sierpnia 2001 do 2004 roku
 • ks. mgr Maciej Maćkowiak – wyświęcony w 2002r.- w parafii od dnia1 lipca 2002r. do 2005 r.
 • Od marca 1997 roku na terenie parafii św. Antoniego mieszkał ksiądz Stanisław Leśniczak – senior. Zmarł we wrześniu 2000 roku. Pochowany został na cmentarzu w Przemęcie.
 • Od lutego 2004 r. do sierpnia  2004 ks. Rezydent Leszek Firlej
 • 24 grudnia 2003 roku zmarł Proboszcz ks. kan. Eugeniusz Grocki
 • Od 10 stycznia 2004 roku Proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego zostaje ks. mgr Maciej Grześ.
 • Od  sierpnia 2004 roku ks. mgr Błażej Barczak
 • Od listopada 2005 roku  ks. mgr Stanisław Łopuszański
 • W parafii od 2004 roku mieszka ks. Zbigniew Dawidziak, kanonik honorowy kapituły średzkiej. Zmarł 1.10  2011 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lesznie.
 • W latach 2009-2014 ks. wikariusz Arkadiusz Pałka
 • W latach 2010-2015 ks. wikariusz Krystian Gramza
 • Od 2015 roku w parafii pomaga w duszpasterstwie ks. senior Tadeusz Łukowiak
 • W latach 2014-2018 ks. wikariusz Robert Bach
 • W latach 2015- 2019 ks. wikariusz Paweł Nowak
 • W latach 2018 – 2019 ks. wikariusz Patryk Nachaczewski
 • Od 24.08.2019 wikariuszami są: ks. Hubert Ciachowski i ks. Krzysztof Twardowski
 • Od 1.03.2020 – 2023 ks. Wikariusz Damian Wachowiak

3 października 2004 roku uroczyście zostały poświęcone dzwony przez Arcyb. Stanisława Gądeckiego. Montaż dzwonów, wykonany przez firmę Felczyńskich, trwał w dniach 4 i 5 października.

Największy prawie tonowy dzwon otrzymał nazwę św. Antoniego Padewskiego, z przodu umieszczona jest postać tego świętego, a z tyłu herb papieski i napis: Jan Paweł II par. Św. Antoniego Padewskiego.

Średni nosi nazwę św. Kazimierz – z przodu umieszczona jest postać świętego, a z tyłu herb arcybiskupa i napis: ks. ABP Stanisław Gądecki par. św. Antoniego Padewskiego Leszno r.p.2004.

Najmniejszy to św. Jan Chrzciciel – z przodu postać świętego, a z tyłu napis parafia św. Antoniego Padewskiego Leszno 1990-2004 w 15 roku parafii. Budowniczy ks. Kanonik Kazimierz Pietrzak, Pierwszy Proboszcz ks. kan. Eugeniusz Grocki, ks. Proboszcz Maciej Grześ.

Dzwon Jan Chrzciciel wzywa na mszę św. rano o godz. 6:30 i wieczorem o 17:30 oraz dzwoni na Anioł Pański w południe, w niedzielę bije pół godziny przed każdą mszą św. O godzinie 9:30 w niedzielę można usłyszeć wszystkie trzy dzwony. W dniu pogrzebu parafianina w południe biją dwa dzwony Jan   Chrzciciel i Kazimierz.

W 26 października 2005 roku odsłonięto  przed kościołem pomnik Papieża Jana Pawła II

W listopadzie 2006 roku wierni parafii św. Antoniego doczekali się ogrzewania w swoim kościele. To halogenowe reflektory, działające na zasadzie słońc. Zamontowane ogrzewanie kosztowało 60 tysięcy złotych, koszt poniosła sama parafia.