Przejdź do treści

Apostolat Cierpienia

Apostolat Ochotników Cierpienia w Lesznie.

Wchodzi on w skład Stowarzyszenia Centrum w Rzymie „CVS” oraz Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Stowarzyszenie działa w świecie od 75 lat, w Polsce od 35 lat, a nasz Apostolat od 14 lat. Założycielem jest bł. ks. Prałat Luigi Novarese. Papież Franciszek podczas beatyfikacji w 2013 roku uznał Go za niezłomnego świadka misji cierpienia w Kościele. Moderatorem „CVS” jest ks. Janusz Malski. Apostolat oparty jest na objawieniach MB w Lourdes i Fatimie. Świat ludzkiego cierpienia jest naszym głównym celem. Papież Franciszek w adhortacji „Evangeli gaudium” zaprasza do uczestnictwa osoby świeckie do świata, którego Bóg ukochał z miłością. We wszystkich ochrzczonych działa uświęcająca moc Ducha Św. i pobudzająca do ewangelizacji. Każdy wierzący może być uczniem misjonarzem w takiej mierze w jakiej spotkał Boga w osobie Chrystusa. To czego nie posiada jest dostępne w darze Ducha Św. Trzeba tylko wziąć swój los taki jaki jest i utożsamiać się z drugim człowiekiem i mieć zaufanie do Boga i Jego Matki. Będąc dziećmi Boga możemy być uczniami misjonarzami wśród swych braci i sióstr i głosić dobroć i miłość Boga. Szczególnie tym, którzy Go nie poszukują, nie znają bo nie słyszeli o Jego miłości do nas. Bóg kocha każdego i pragnie zbawienia wszystkich. Mamy dziękować za to, że nie jesteśmy wyłączni z misji głoszenia i pomagać w zbawianiu świata. Doświadczenie duchowe dokonuje się na modlitwie, szczególnie do Ducha Świętego. Mamy w pokorze znosić przeciwności losu i składać je w darze Bogu, prosić Jezusa o łaski, moc i wiarę w to, że cierpienie jest łaską pożyteczną dla innych. Możemy to zrobić poprzez: słowo, czyn i modlitwę. Jest to droga misyjna Kościoła. Cały czas członkowie Apostolatu korzystali z materiałów formacyjnych „CVS” i Cichych Pracowników Krzyża z Głogowa. Były to programy 2- 3 letnie związane z misją Kościoła np. w latach 2015-17 dotyczyły Bożego Miłosierdzia oparte na Ewangelii św. Mateusza 5, 1-12 dotyczące ośmiu błogosławieństw. Obecny program dotyczy orędzia Ewangelii- wszyscy jesteśmy uczniami- misjonarzami.

Spotkania odbywają się w I środy miesiąca. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i formacji.