Przejdź do treści

Chrzest Święty

Chrzest św. w I i III sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00

Katecheza w I środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele.

Dokumenty wymagane do udzielenia chrztu:

  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • jeśli chrzest dotyczy osób spoza parafii, konieczna jest zgoda ks. proboszcza z parafii na której terenie dziecko zamieszkuje

Rodzice nie związani sakramentalnym małżeństwem:

  • brak ślubu kościelnego (przeszkoda kanoniczna, konkubinat) nie jest przeszkodą do udzielenia chrztu dziecku
  • przed chrztem rodzice zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze katolickiej i uczestniczeniu w życiu Kościoła