Bierzmowanie

Strona z aktualnościami na temat przygotowania młodzieży do bierzmowania. [kliknij]

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania w ramach przygotowania do bierzmowania są na bieżąco dostosowywane. Proszę kandydatów o regularne zapoznawanie się z ogłoszeniami parafialnymi.

Program przygotowania:

  1. Przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata i jest podzielone na dwa roczniki (podobnie jak zajęcia szkolne). Drugi rok mogą rozpocząć osoby, które ukończyły pozytywnie pierwszy rok przygotowań. Można je rozpocząć od klasy 7, ale także później.
  2. Celem przygotowań jest wprowadzenie młodzieży w poczucie przynależności do wspólnoty, bardziej świadomą wiarę i poczucie odpowiedzialności za swoją relację z Bogiem w Kościele.

Wymagania:

  1. Bierzmowanie jest sakramentem – świętym darem dla wierzących i praktykujących (Msza św., spowiedź, modlitwa, kierowanie się w życiu przykazaniami).
  2. Wymagany jest udział w katechezach w kościele.
  3. Obowiązkiem kandydata jest także udział w spotkaniach w grupach.
  4.  Po katechezach kandydaci otrzymują zadania pisemne do uzupełnienia.

Wymagania formalne:

  1. Dostarczenie uzupełnionego zgłoszenia na przygotowanie do bierzmowania.
  2. Zamieszkiwanie na terenie naszej parafii lub dostarczenie zgody od własnego proboszcza (duszpasterza) na przygotowanie poza parafią.
  3. Zaświadczenie o chrzcie („ad sacra”) od osób, który zostały ochrzczone poza naszą parafią.
  4. Pozytywna opinia katechety szkolnego. Przygotowane formularze zostaną przekazane młodzieży w czasie przygotowań.

Formularz zgłoszeniowy – dla rozpoczynających przygotowanie.

Odpowiedzialny za przygotowanie:
ks. Damian Wachowiak
e-mail: ks.damian@wachowiak.net..pl